BĘDZIMY WALCZYĆ O CIEBIE
Jesteśmy by pomagać

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa.

NASZA OFERTA

adwokatura polska

Adwokat Tarnów, Bochnia - Kancelaria Adwokacka

Tarnów i Bochnia to lokalizacja w których mieszczą się nasze biura kancelarii adwokackiej. Adwokaci Kijak Cholewa & Cichy
to szybko rozwijający się podmiot na rynku usług prawnych. Świadczymy klientom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną.

Nasza oferta kierowana jest zarówno do osób indywidualnych, jak też do podmiotów gospodarczych. Spośród konkurencji
wyróżnia nas przede wszystkim stosunkowo młody i dynamiczny zespół, który z wykorzystaniem swojej bogatej wiedzy
i doświadczenia, jest w stanie zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązania prawne, wspierające rozwój prowadzonej
działalności gospodarczej, a także pozwalające na rozwiązanie istniejących problemów prawnych.

Adwokat Bochnia Piotr Cholewa | Adwokat Tarnów Beata Kijak | Adwokat Tarnów Mateusz Cichy

czytaj więcej

Nasze specjalizacje

Prawo cywilne

Kompleksowa pomoc prawna w zakaresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, rozwody, zastępstwa procesowe.

Prawo gospodarcze

Obsługa prawna przedsiębiorców, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, udział w negocjacjach handlowych, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, windykacja należności.

Prawo karne

Doradztwo i obrona na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym karno - skarbowego, postępowanie wykonawcze, postępowanie wykroczeniowe.

Prawo rodzinne

Profesjonalna pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, a w szczególności prowadzenie spraw o roszczenia alimentacyjne, opiekę i kuratelę, władzę rodzicielską, adopcję.

Prawo pracy

Usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, opracowanie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie projektów umów oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych.

Prawo administracyjne

Obsługa klienta i zastępstwo procesowe w ramach postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

Myślimy strategicznie

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i myśl o wyniku; cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wypatruj końca.


formularz kontaktowy

Nasz zespół

Wiedza i doświadczenie

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.

Ostatnie wpisy

blog2 23Lis

Autor: Mateusz Cichy

Zakładanie własnej działalności gospodarczej część I

Bardzo często zdarza się, iż bezskutecznie poszukujemy pracy w której realizowalibyśmy się zawodowo i osiągali godne zarobki. W takiej sytuacji sposobem na realizację zawodową może być otworzenie własnej działalności gospodarczej, […]

blog 15Paź

Autor: Mateusz Cichy

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Dla wielu polskich firm normą są opóźnienia w otrzymywaniu płatności od kontrahentów za dostarczone towary i wykonane usługi. W wielu przypadkach jest to spowodowane kłopotami finansowym drugiej ze stron. Bardzo […]

blog3 15Kwi

Autor: Mateusz Cichy

Zakładanie własnej działalności gospodarczej część II

Przedstawiając dalsze zagadnienia związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej, chciałem kilka słów poświęcić podatkom, z uwagi na wagę jaką mogą mieć wybory dokonane przy rozpoczynaniu działalności, na dalszy jej rozwój […]